Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Social Media – moja szansa na sukces!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Dzięki udziałowi w projekcie uzyskasz praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców: kreowanie wizerunku firmy w nowoczesnych mediach. Dla najlepszych mamy możliwość odbycia stażu, który daje szansę na zdobycie praktycznych doświadczeń, wartościowych na rynku pracy.

Już dziś zgłoś swój udział do projektu – liczba miejsc jest ograniczona!
Na szkolenia zapraszamy osoby, które:
•    są w wieku 18-29 lat,
•    są bez pracy,
•    nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
•    zamieszkują obszar województwa wielkopolskiego,
•    są zainteresowane obszarem social media.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 młodych osób (41 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy z woj. wielkopolskiego, poprzez podniesienie pożądanych na wielkopolskim rynku pracy kompetencji i kwalifikacji w obszarze SOCIAL MEDIA.

Wartość projektu

Wartość projektu – 795 276,52 zł

Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej –  755 512,69 zł